Tunze Osmolator

Forfatter: Hans Christian Witt Konge
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 19/11-2007 19/11-2007
Oprettet under: Saltvand - Udstyr
 Del

Tunzes Osmolator fungere på den måde at der sidder en sensor(sensor 1)(billede 1), som akkurat rører vandoverfladen ved optimal vandstand, når der så fordamper vand og vandstanden i akvariet falder starter den medfølgende pumpe(billede 2) og sender vand fra en separat beholder(denne medfølger ikke) op i akvariet igen. Der er desuden en sensor(sensor 2)(billede 3), der slår til og stopper pumpen, hvis sensor 1 skulle svigte. Derudover sidder der en sensor i den lille pumpe, som stopper den, hvis vandstanden i den separate beholder skulle stoppe og derved undgår man at pumpen brænder af.
Disse sensorer er tilkoblet en computerenhed, der lyser med dioder for hvad den foretager sig.(billede 4)
Systemet kører af sikkerhedsmæssige årsager kun på 9 volt.
For at systemet skal køre optimalt er det vigtigt at sensor 1 sidder et sted, hvor der ikke er bølger i vandoverfladen, da dette vil få den lille pumpe til at tænde og slukke mange gange i timen. Den kan evt. placeres i overløbet eller i sumpen.Hvis der opstår fejl i systemet, så som fejl i en sensor, manglende vand i den separate beholder eller for høj vandstand i akvariet kommer der en høj akustisk hyletone fra selve styrecomputeren og der vil være en rød alarmdiode, som lyser.Systemet bør tjekkes ca. en gang om måneden for aflejringer af salt og andet snavs og sensor 2 bør tjekkes. Sensor 2 tjekkes ved at simulere for høj vandstand, ved at løfte den hvide kop opad – hvis den virker vil computeren lyse rødt og hyle.Alt i alt er dette et ganske lækkert instrument, der sikrer at saltværdien i akvariet kun svinger ganske lidt og fiskene udsættes for så lidt stres som muligt fra denne kant.

Personligt har jeg ikke haft andet en gode oplevelser med Tunzes Osmolator.