Introduktion til Anthias

Forfatter: Hans Christian Witt Konge
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 19/11-2007 19/11-2007
Oprettet under: Saltvand - Fisk
 Del

Anthiasfamilien eller Anthiianae som familien hedder på latin består af nogle utrolig smukke fisk, der betager de fleste, når de ses over alverdens koralrev. Der findes et utal af forskellige arter, den ene mere farvestrålende end den anden. Anthias lever i naturen i stimer fra omkring ti til flere hundrede individer. I disse stimer er der som regel en han og mange hunner og ungfisk, i rigtig store stimer kan der desuden ses adskilige undertrykte hanner, der venter på deres chance.
Det specielle ved anthias er, at de alle klækkes som hunner og har evnen til at blive til hanner, dvs. de er protogynouse hermafroditter. I tilfælde af, at alfa-hannen i en stime dør, vil den stærkeste hun omdanne sig en han. I de store stimer vil de ældste hunner med tiden blive til hanner og enten søge væk for at danne deres egen stime, eller leve som de nederste fisk i stimens hierarki indtil alfa-hannen falder bort.
Langt de fleste anthias lever i naturen hovedsageligt af phytoplankton, fiskeæg og fiskelarver. I akvariet er det oftest nødvendigt at starte med levende artemia og phytoplankton, for i det hele taget at få dem til at tage føde til sig. Med tiden kan mange arter tilvænnes frost og flagefoder foder.


Hvad gør man, hvis man gerne vil holde disse smukke fisk med succes?
Anthias hører til en gruppe af fisk, som burde være forbeholdt øvede akvarister. Da anthias er en af de sværere grupper af saltvandsfisk, er der en række faktorer, det er vigtigt man overholder for at få succes med disse fisk.

Først og fremmest skal man være sikker på, at ens vandværdier er gode og stabile.

Dernæst skal man have et akvarium, der står nogenlunde ugeneret, da disse fisk meget nemt bliver skræmt. Dette gælder især de første par måneder i akvariet.

Derudover bør man ikke holde dem med andre aggressive fisk, da dette ofte fører til at de gemmer sig og derfor sulter ihjel eller får stress og dør af andre sygdomme.

Man bør desuden have et akvarium med god svømmeplads for ti fisk eller flere og gode skjulesteder, hvor de kan komme helt i skygge.

Ønsker man at holde lavtvands artene er god cirkulation en vigtig del af deres trivsel og høje kanter/tæt lyskasse kan være en ide, da nogle arter er kendt for at springe ud af akvariet.


Kan man overholde disse grundkriterier, er man godt på vej til succes med denne fisk. Derefter kommer det til valget af hvilke fisk, man så kunne tænke sig.

Når man skal vælge, hvilken art man ønsker er det vigtigt at se på den enkelte arts behov – (se Eksternt link www.saltvandssiden.dk artsbeskrivelserne og sværhedsgraden af den). Nogle af de smukkeste anthias er dybhavsanthias, disse fisk er utrolig smukke, men vil stresse og dø i et almindeligt belyst revakvarium, så derfor er det vigtig, at man vælger den rigtige art til netop sit akvarium.
Nogle anthias kan være svære at afklimatisere og for at øge chancerne for at det lykkedes, har jeg nedenunder liste en række hjælpende ideer op.
Små fisk 2-4 cm. er nemmere at få til at tilpasse sig et liv i fangenskab end voksne individer.

Anthias er en stimefisk og bør også holdes sådan for at undgå stress. En fornuftig stime består af en han og mindst otte hunner, men gerne flere. Hanner kan spottes på at deres forreste finnestråle er betydelig længere end hunnernes.

En ”sunriser” der hæver og sænker lyset langsomt, hjælper til at holde stressniveauet nede. Prøv desuden at sætte fiskene i akvariet med dæmpet belysning. Dæmpet belysning giver mindre stressende skyggeindfald i akvariet.

Lad være med at fodre det første døgn fisken er i akvariet, dette giver dem bedre tid til at tilvænne sig de nye omgivelser og hav derefter afskallet og levende artemia klar, til de sværeste arter anbefales det også at bruge phytoplankton. Derefter bør der fodres mindst 3-4 gange i døgnet.


Er man nybegynder inden for anthias anbefales det, at starte med den mest hårdføre art, nemlig pseudanthias squamipinnis. Denne gør sig godt som ”begynder anthis”, da den ofte er mere hårdfør end mange af de andre arter. Lykkedes det at holde denne art, ligger vandene åbne og så er der rigtig mange spændende arter at vælge imellem.


Denne artikel er ment som en appetitvækker til disse utrolig smukke fisk. Den skulle derudover gerne give nogle ideer til hvordan man bærer sig ad med at få succes, med disse smukke skabninger. Dette betyder dog ikke, at det er en facitliste og at der derfor ikke kan være andre måder, hvorpå man kan nå samme mål.

Jeg har i denne artikel udeladt visse arter af anthias, da jeg ikke har fundet dem interessante for hobbyen. De arter jeg har undladt at se på, er paranathias- og plectraanthias typerne.

Kilder: Naturel Reef Aquariums, af Tullock, John H.
The Conscientious Marine Aquarist, af Fenner, Robert M.
Adskillige videnskabelige skrifter af, Randall, John E.
Eksternt link www.corelrealm.com
Eksternt link www.saltcorner.com


Hans Christian Witt Konge