Mbipia

Forfatter: Claus
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 09/09-2007 09/09-2007
Oprettet under: Victoria
 Del

Om Mbipia

Mbipia er efter min personlige mening den flotteste algespisende art fra Victoriasøen. Mbipia er spredt udover hele søen, men ses dog oftest i Speke Gulf i den sydlige del ved Tanzania.

De minder meget om Neochromis, men har en mere tilsnærpet snude, en mindre underkæbe samt mindste tre indre tandrækker. Der er nogle der mener Neochromis sp. "unicuspid scraper" og Neochromis sp. "bihiru scraper" skulle være Mbipia. Med grundet deres farver har Ole Seehausen valgt at sætte dem ind under Neochromis. Til gengæld mener jeg, at en cichlide som Mbipia sp. "red anal blue" har de rette forudsætninger for at være en Neochromis i stedet.

Mange indenfor Mbipia blev tidligere af Greenwood placeret under Xystichromis, men der er kun to tilbage i dag som er beskrevet, nemlig Xystichromis nuchisquamulatus og Xystichromis phytophagus.

Mbipia er meget specialiseret i at græsse alger. Samtlige arter har to-spidsede tænder og mellem 3-8 rækker tænder. De lever meget sammen med Neochromis-typerne. Nogle siger, at de er en mellemting mellem Neochromis og Astatotilapia, og det passer også meget godt hvis man ser på deres tandsæt.

De er kendt for at spise alger og plantedele, men kan også godt finde på at spise insektlarver og enkelte invertebrater. Dog er det langt mest alger og plantedele de lever af. Genrelt er de ret aggressive og holder gerne et ret stort territorium.

Mange af arterne lever på få lokaliteter og i et moderat antal. Det gælder dog ikke en cichlide som Mbipia Mbipi som man ser næsten lige meget hvor man er i Victoriasøen. Det er en ret velkendt Mbipi.

Indenfor Mbipia er der et kompleks kaldet Carp-komplekset. Disse Mbipia har en lidt anderledes hovedprofil og andet tandsæt.Min personlige yndlings cichlide indenfor Mbipia kommer fra Carp-komplekset og ses ovenfor, Mbipia lutea, tidligere kendt som Xystichromis sp. "carp". Den er en ret almen cichlide indenfor Mbipia og derfor vil jeg gerne skrive et par ord omkring den:

Mbipia lutea var den første indenfor sin art man opdagede. Det skete dog først i 1991 ved Makobe Island af Bouton. Den findes dog mange andre steder i Victoriasøen også, som Ndurwa Point, Bwiru Island, Mponze Point, Chamagati, Mafwinki Island samt omkring Sengerema og den meget store ø, Ukerewe Island. De fleste af disse steder ligger i den sydlige del af Victoriasøen ved Speke Gulf og Mwanza Gulf.

Ens for alle deres biotoper er, at de findes helt inde på lavvand ved strandene. De svømmer ikke længere ned end på max. 2 meter, og ses gerne helt oppe ved vandoverfladen. Disse steder er der gerne enkelte halvstore sten de kan søge skjul ved.

Selvom denne Mbipi findes mange steder i den sydlige del af søen, er det langt fra en cichlide man ser særlig hyppig. Der kan gå lang tid mellem man se dem ved dens lokaliteter. Der findes lidt forskellige varianter af hannerne fra sted til sted, men det er ikke den store forskel, og det er udelukkende på deres farver der er variationer.

Hannerne er ret territoriale. De holder deres territorie på kun omkring en halv meters dybde, gerne ved nedfaldet træ, rødder eller siv. Deres territorium bliver forsvaret ret voldsomt. Ofte lever både hanner og hunner ret ensomt, et stykke fra hinanden, og det gør det ikke bedre at der ikke findes særlig mange individer.

Deres hovedføde er alger. Deres tandsæt er skræddersyet til at græsse alger af sten med, og dette bruger de meget tid på. Obduktioner har dog også vist plantedele og enkelte insektlarver.


Kilder: Ole Seehausen - Lake Victoria Rock Cichlids.