Corydoras panda

Forfatter: Kim Mathiasen
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 18/12-2009 18/12-2009
Oprettet under: Maller
 Del

Corydoras panda.


Corydoras panda er en mellemstor pansermalle, som kommer fra Rio Amarillas og Rio Pachitea i Rio Ucayali-systemet i Peru. Fisken blev beskrevet i Nijssen og Isbrücker i 1971, og har siden været en af de mest populære maller i akvariet. Den er da også flot med de tre sorte områder på den hvide baggrund…det siger sig selv, at navnet kommer af sammenligningen med den store Panda-bjørn. I starten kostede fiskene en mindre formue, men da avlere begyndte at udbrede fiskene, faldt priserne mærkbart.


Corydoras panda; en populær Corydoras. Hvis man ser godt efter, så har hunnen til højre faktisk et æg mellem bugfinnerne.


Fiskene holdes i selskabsakvarier med andre fredelige fisk, i biotop-akvarier, eller i deciderede artsakvarier. Det sidste er at foretrække, hvis man vil have held med at få dem til at yngle og også få unger ud af det. Fiskenes størrelse er ikke voldsom; ca. 5 cm. for hunnernes og 4,5 cm. for hannernes vedkommende. Jeg har dog selv en C. panda-hun som er noget større.

Desuden findes denne Corydoras også som albino-form.

Vandparametrene er ikke så vigtige ved denne art. Almindeligt dansk ledningsvand kan bruges. Jeg bruger selv regnvand, men det er nu ligesåmeget for at spare på vandbudgettet. En let sur-neutral pH og temperaturer på 22-24 grader er passende.

Corydoras panda er, ligesom andre Corydoras, en stimefisk. En flok på mindst 5-6 stykker er at foretrække. Min egen flok består af 8 fisk. De går i et 25 liters akvarie med et HMF-filter og svag-moderat gennemstrømning. Bunden består af en tyndt lag sand. Udover det, er der en trærod og en stor tot javamos. Jo mere javamos, jo bedre, for pandaerne er meget gode til at finde og æde deres egne æg en gang i mellem.


Det er ikke svært at få fiskene i leg. Et ugentligt vandskift, hvor man skifter 50% af vandet med køligere vand, så temperaturen falder 4-8 grader, kan sætte fiskene i gang. Min egen flok går oftest i leg samme aften, som vandskiftet har fundet sted. Legen foregår som ved de fleste andre Corydoras ved at et par hanner jagter en hun rundt i akvariet. Det går stærkt! Til sidst går en han og en hun i T-stilling og hunnen skal nu have fundet et sted at afsætte sit æg. Corydoras panda afsætter et enkelt æg ad gangen. De fleste ender i javamosset, men de kan også afsætte æggene på akvariets ruder og på trærødderne. For det meste kommer der 2-10 æg fra hver hun, som deltager i legen. Corydoras panda er ikke en af de arter, som lægger mange æg. Jeg fjerner æggene efter legen på grund af risikoen for at de bliver ædt.

Æggene kan tages fra i en beholder med vand fra akvariet. Beholderen kan flyde rundt i akvariet, så temperaturen er stabil. En iltsten sørger for vandbevægelse. Halvdelen af vandet i beholderen skiftes hver dag med vand fra akvariet. En anden metode, er at putte æggene i en ”Net Breeder” og hænge den i akvariet. Så behøver man ikke tænke på vandskift.


Her ses en "Net-Breeder" i brug; det er et netbur som er spændt ud af en plastic-ramme. Perfekt til at klægge æg i. Desuden sparer man besværet med at skifte vand i klækkebakker.


Efter ca. 4 dage klægger æggene, og efter yderligere tre dage kan ungerne flyttes til en balje eller et lille akvarie med 5-7 cm. vandstand og fodring af ungerne kan begynde. Jeg bruger selv mikro-orm de første 7-14 dage, hvorefter jeg begynder at forsøge med afskallede artemia-æg i små mængder. Hvis ungerne spiser artemiaæggene er det tydeligt at se; de får orange maver.

Ungerne får hurtigt to mørke pletter, som gør dem lette at kende fra mange andre Corydorasunger, som for de flestes vedkommende er spættede i forskellig grad. Corydoras panda-unger vokser desuden forholdsvis hurtigt.


Corydoras panda er, sammen med C. paleatus og C.aeneus, en god fisk at starte med, hvis man vil opdrætte Corydoras.