Opdræt af Chokolade Guramien

Forfatter: Jose Maria Romero Leon
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Opdræt og yngel
 Del

Opdræt af Chokolade Guramien

Kort om fisken


Populær navn: Chokolade Gurami

Latinske navn: Sphaerichthys osphromenoides

Familie: Osphronemidae

Underart: Trichogastrinae


Chokolade guramien er en lille fisk, ikke mere end 5 cm lang, og den har en flad krop. Den har de typiske karakteristika som findes hos alle medlemmer af denne familie: de forreste finner er tråd formede, og fisken har en labyrint; et specialiseret organ, som gør fisken i stand til at ånde atmosfærisk luft. Den har en brun farve (deraf navnet), med flere lodrette cremefarvede striber, som skifter farve efter fiskens humør. Den har også et karakteristisk mønster i brun, sort og cremefarvet, på gat delen af halefinnen. De tråd formede finner ses sjældent hos chokolade guramien da de oftest er foldet tæt ind til kroppen. Denne fisk er, til forskel fra mange andre guramier, mundruger. Udenfor parringsperioderne er det svært at se forskel på hanner og hunner, men i parringsperioden er forskellen tydelig. Hannerne får en udtalt hvid/creme kant, hovedsageligt på rygfinnen, og derudover en mere rødlig krop. Hunnerne er mere runde i det, og får en mindre intens farve, og en mørk plet på halefinnen.Yngleakvariet


Der er to valgmuligheder når man vil yngle på Chokolade Guramier:


Hold en del individer sammen i et større akvarium, fx 10 fisk i 150-200 ltr.
Hold et par i et mindre, decideret yngleakvarium.


I begge tilfælde skal vandværdierne være ret gode. De korrekte værdier er:


PH: 5 – 6,5
kH: <4
GH: <5

Nitrit og nitrat niveauerne skal holdes så lavt som muligt. Jo surere og renere vandet er, jo bedre vil guramierne trives, og chancerne for at de yngler, bliver større.


Hvad indretningen af akvariet angår, skal man huske at denne fisk er sky, og tilbyde den det rette miljø som tager hensyn til dette. Planter er absolut nødvendige. Rødder og/eller træstykker hjælper med at holde den rigtige PH-værdi. En anden mulighed udover træ, er at bruge nogle visne blade, som skal være helt tørre, da de ellers vil rådne i løbet af nogle få dage. Jeg har haft gode erfaringer med brugen af blade fra Platanus hispanica (Almindelig Platan) og Quercus faginea (Iberisk Eg). Andre rigtig godt egnede arter kunne være Fagus sylvatica (Bøg) og andre arter fra Quercus (Hvideg) slægten.


Vandplanter som er egnede til dette akvarium, tilhører primært Cryptocoryne slægten. Derudover kan Microsorum pteropus (Javabregne) og nogle af de andre hurtigt voksende planter, såsom Ceratophyllum demeresum (Hornblad) bruges. Flydeplanterne Limmovium laevigatum og Pistia stratoides er også udmærkede. Det en derudover en god løsning at introducere Riccia fluitans (Flydende stjerneløv) og Vesicularia daubyana (Javamos) i det akvarium ynglen skal opvokse i.


Hvis man vælger at opstille et stort akvarium med en større ynglegruppe, er et meget effektivt filtreringssystem nødvendigt. I et akvarium med et enkelt par, er et hjørnefilter lavet af en svamp, og ugentlige vandskift ganske fint. Jeg vælger dog altid at overdimensionere alle filtre, når jeg har med netop denne art at gøre.


Når akvariet er oppe at køre og fiskene er sat i, skal man opfordre dem til at yngle. De rette forhold er ret nemme at sørge for: vandtemperaturen skal være på 27 – 28° C. Hvis man har et åbent akvarium, vil fiskene først yngle når lufttemperaturen også er rigtig. Vandet skal holdes så blødt og surt som muligt, og frit for alle slags kvælstofforbindelser; hvilket let opnås ved regelmæssige vandskift med osmosevand i den rette blanding.


Man skal heller ikke glemme fodringens rolle, da fiskenes helbred påvirkes af fodret. Man bør give sine fisk levende eller frossent foder, såsom Røde- eller Sorte Myggelarver, Dafnier, Mikroorm, Artemia m.fl.


Hvis alt går vel, vil man snart se fiskene få utroligt smukke farver, og man vil også kunne se hvordan hannerne slås med hinanden og viser sig for hunnerne. På dette tidspunkt skal man beslutte sig for om man vil prøve at yngle på dem i en gruppe, eller om man vil prøve med et par i et separat akvarium. Begge metoder er lige gode.


Formering og udrugning

Hannen vil gøre kur til hunnen, hvilket fører til at hun gyder i et åbent område. Hannen vil hurtigt derefter befrugte æggene, hvorefter hunnen straks tager æggene ind i munden. Selvom jeg har haft Chokolade Guramier i to år, har jeg aldrig set denne del af akten, da den altid foregår i akvariets mest skjulte områder. Hvis man har besluttet sig for kun at holde et enkelt par, kan man fjerne hannen fra akvariet, så snart man ser at hunnen er opsvulmet omkring svælget. Hunnen går herefter alene i akvariet, under moderat belysning. Det anbefales også at dække akvariet til, for at man på den måde at undgår at forskrække hende. Hvis hunnen går i et akvarium med flere fisk, skal man ikke være urolig, men dog lige holde lidt øje med hende i de par dage hun bærer æggene i munden.

Når hunnen bærer æggene i sin mund, er symptomerne tydelige. Ud over det hævede svælg (synligt i større eller mindre grad), er hun sløv og undgår hannerne. Hun ser ud til at søge føde, men nægter at spise det; hun stirre blot på det. Det skyldes naturligvis at hun ikke kan synke maden på grund af æggene. Hun bevæger desuden sin mund ofte, som om hun tygger på noget, og mister nogen gange bobler på vej ned efter en vejrtrækning i overfladen. Nogle mener at hun nogle gange mister et par yngel i denne dykning og hurtigt sluger dem igen; men jeg har aldrig set det.

Hvis alt går vel, vil hunnen lukke yngelen ud af munden efter 8 dage. Hvis symptomerne på ”graviditeten” forsvinder i løbet af de første 3-5 dage, betyder det at æggene ikke var befrugtede, og at de sandsynligvis producerede en grim smag som enten har fået hende til at spytte dem ud eller spise dem.

Hvis hunnen går i et stort akvarium med andre artsfæller, bør hun flyttes til et yngleakvarium, som man har indrettet med tørrede blade, kviste, javamos, flydende stjerneløv og Limmovium laevigatum. Temperatur og vandværdier skal være nøjagtig de samme som i det store akvairum.

På den ottende dag, vil hun altså begynde at ”føde”, kun et par stykker til at begynde med, men flere og flere som dagen går. Til sidst vil der være imellem 40 og 60 unger. Det er vigtigt at dette akvarium er opstillet et godt stykke tid i forvejen med mange planter, da hjuldyr og cyclops lever og formere sig imellem disse. Hvis dette ikke er gjort, skal man have nyklækkede artemia klar til yngelen, da de vil sulte ihjel hvis de ikke får føde i løbet af de første par timer efter at de kommer ud. Når alle ungerne er kommet ud, kan man fjerne hunnen og sætte hende tilbage til de andre i det store akvarium.


Opfodring af yngelen

Yngelen er født fuldt udviklede, og er ca. 7 mm lange. Helt fra starten har de en rødlig eller brunlig farve, og en cremefarvet stribe på midten af deres krop. De æder ivrigt nyklækkede artemia, som man bør fodre med flere gange dagligt. Daglige vandskift og støvsugning af bunden er nødvendigt for at fjerne affaldsstoffer og uudklækkede artemia æg.

Denne fodrings rutine opretholdes i en måneds tid. Til den tid bør ungerne have en fuldt udviklet kropsform, som kun adskiller sig fra de voksnes ved størrelsen (1,5 til 2 cm lang). På dette tidspunkt skal man introducere noget småt tørret foder, såsom meget små myggelarver. Efter to måneder vil de spise stort set alt hvad de kan få ind i munden, men man skal huske at afvænne fiskene fra artemia gradvist.

I mine opdræt har dødeligheden været ret lav, omkring 2-4 unger per kuld. Det sker som regel i de første par uger, sandsynligvis i forbindelse med at deres labyrint vokser, ellers måske spiser nogle af de små bare ikke nok, bliver svage og ender med at dø. Alt i alt vil dødeligheden være lav, hvis man fodre korrekt og er påpasselig med rengøring og vandskift.


Jeg håber at denne artikel kan inspirere nogen af de måske lidt mere erfarne akvarister til at prøve at yngle på denne gurami, som jo har en lidt anderledes yngleadfærd end mange af de andre labyrintfisk man ser i handelen J

Mvh Carli (Green_Cat)


Original Titel: Chocolate Gourami Breeding

Forfatter til original: Jose Maria Romero Leon

Placering af original(inkl. billede): Eksternt link http://www.aquarticles.com/ og Eksternt link http://acuaforos.net/aquatika/Sphaerichtysenglish.htm

Oversat og tilpasset af: Carli Glen Flannagan