Pasningsvejledning til Pseudotropheus lombardoi

Forfatter: Ralleee
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 20/12-2009 20/12-2009
Oprettet under: Malawi
 Del

Hannen bliver ca. 12 mens hunnen bliver ca. 10 cm. De ses ofte i flokke. Som ungfisk er de forholdsvis fredelige, men når de bliver fuldvoksne bliver hannerne aggressive og meget territoriale.

Udbredelse
Den lever udelukkende i Malawi søen, hvor den holder sig tæt til klippekysterne. Ses sjældent på dybder mere end 5 meter

Føde
De spiser næsten alt lige fra blancheret salat - cichlidesticks - alger fra stenene, så de er faktisk ikke kræsende. Mange tror at mbunaer udelukkende spiser grønt, det er ikke korrekt. Det de gør, er at "græsse" i algetæppet på stenen og spiser de små krebsdyr og myggelarver som lever i dette tæppe af alger. Dvs. alger i et Malawi mbuna akvarium er ikke en katastrofe, men blot en del af deres naturlige biotoper.

Forplantning
Ps. lombardoi er mundruger ,og det er hunnen, der tager sig af æg og unger. Legen foregår med en runddans, hvor hunnen afgiver signe æg og tager dem i munden, hvorefter hanen befrugter æggene. Hos denne art ses kønsforskellen i farvetegningerne. Hanen er gul, hvor hunnen derimod er stærkt blå med 5-6 blåsorte tværbånd. Alle unger har hunnens blå farver. Først i en størrelse af ca. 4 cm begynder hannerne at blive gule og tværbåndene forsvinder, de ses kun ganske svagt. Hannerne får en stor, tydelig ægplet bagerst i gatfinnen og har et blåligt skær i ryg og halefinde. Hunnens 4-5 bageste tværdbånd går helt op i rygfinnen, og bliver svagere ned mod bugen. De er kønsmodne når de er ca. 8 mdr. gamle. Der har de en længde på ca. 7 cm

Levealder
De kan blive ca. 15 år gamle

Burindretning
Mbunaer skal holdes i et akvarium på minimum 250 L. der skal bruges meget fint sand til bunden og med en masse kalksten. Planter behøves ikke. Arten kræver hårdt alkalisk vand. pH-værdien bør ligge på 8.0-8.5. Temperatur skal være på 25-26 grader C.

Daglig pasning
Der skal fodres en gang dagligt. Vandskift bør foretages en gang om ugen ca. 25-30 % tømmes, da det forøger dyrets velbefindende. Pumpen skal skiftes når vandcirkulationen i vandet nedsættes væsentligt. Der bør tages vandtest ofte.