Sådan får du styr på algerne

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 20/11-2007 20/11-2007
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Planter
 Del

Sådan får du styr på algerne
akvariesidens redaktion; Denne artikel handler grundlæggende om alger. På akvariumsiden.dk har Line Sørensen skrevet en bedre artikel om indikation og bekæmpelse af flere typer alger. Læs hendes artikel, så klik her!

Version 1.4

Algerne er en plage synes mange og er en risiko for alle. De gror på planterne, på sten og rødder, på glasset og måske på bunden. I et nyanlagt akvarium eller i et med svagt lys kommer der brunalger, i sjældnere tilfælde udvikler der sig røde eller blå alger.Pensel alger - © Bjarke fisker

Der er 3 parametre for at bekæmpe dem.

Det er dem denne handler denne artikel om.

Lys

Kraftigt sollys vil fremme algevæksten. Afskærm ALTID akvariet for indfaldende sollys. Brug i stedet kunstig belysning som du selv kan kontrollere. Planterne kræver lys og du skal bruge den samme lysmængde uanset om du har 1 eller 100 planter i akvariet.

Lyset er nødvendigt for planternes fotosyntese. Hvis du har for få planter, så bliver der “overskudslys” og dét kan algerne bruge. Derfor, Sørg for tæt beplantning. Det vil modvirke algevæksten.Hvis du har et akvarium uden planter, f.eks. et cichlide-akvarium behøver du ikke så meget lys. Du kan have fuldt lys på når det er mørkt og i dagtimerne kan du klare dig med dagslys. Pas også her på med sollyset.

Balance

Det ideelle akvarium har en biologisk balance. Vandet er krystalklart, fiskene er livlige og med strålende farver. akvariumts naturlige balance nedbryder forurening fra ekskrementer og foderrester. Dette forudsat, at vandet skiftes regelmæssigt, f.eks. 25 % pr. uge.

Hvis akvariet forsømmes vil disse affaldsprodukter virke som en gødning for algerne og resultatet vil snart vise sig.

Du skal også lige tænke på nitrat indholdet i ledningsvandet, hvor højt er det ? Dét kan dit vandværk oplyse dig om.

Hvis du har mulighed for det, så er det altid godt at opsamle regnvand, men pas på. Regnvand er ikke bare regnvand, det kan indeholde svovl, bly og andet giftigt. Tænk på det, hvis du bor i nærheden af forurenende skorstene eller i en større by m.m.

Foderet er en af de helt store syndere når vi taler om algevækst. Giv kun fiskene det som de æder omgående.

Der er en særlig risiko i foder som smuldrer i vandet. Alt det fine støv og smuler spredes rundt i akvariet. Det er for småt til at fiskene tager det, men det er stort nok til at gøde vandet for algerne.Kisel alger - © Bjarke Fisker

Algekur

Der findes forskellige midler i handelen mod alger. Jeg skal ikke her udtale mig om de enkeltes effektivitet, men generelt kan det siges: Hvis du bare hælder et bekæmpelsesmiddel i vandet og tror at det klarer resten, så har du taget fejl.

I stedet skal du søge årsagen til hvorfor de er kommet. Det kan du gøre via den artikel nævnt indledningsvist. Når du nu har alger, kan du gøre følgende:

A) Tag alle sten og rødder op af akvariumt. Rens og skyl dem grundigt.

B) Rens bundlaget med en slamklokke.

C) Rengør alle ruder omhyggeligt med en algeskraber. Brug evt. en engangs svamp, den ru side.

D) Skift 25% af vandet

Hvis problemet er brunalger så giv akvariumt masser af lys. Dét tåler de ikke.

Anskaf dig, hvis muligt, algeædende fisk. Se mere om algespisende fisk nederst.

Snegle GLEM dem. De er (heller) ikke til nogen nytte i denne sammenhæng. Tværtimod vil de forøge gødskningen, så algerne får mere næringsstof at leve af. Der findes dog en enkelt undtagelse, og det er mysteriesneglen. Den er en glimrende algespiser. Læs om sneglen - Klik her!

Penselalger - © Jesper Andersen

Rødalger

Peter Caspersen skrev på Akvariesiden.dk om et algeproblem, og vedhæftede nedenstående billede:Rødalger / Skægalger - (c) Peter Caspersen

Der kom hurtigt svar fra Jacob Andersen, og svaret var:

"Det er rødalger du har på dine vallisneria, populært kaldet skæg alger!
Cryptocoryner, Vallisneria og andre planter med blade der holder sig "friske" gennem længere tid er udsatte for skæg-alger da skæg-alger ikke gror så hurtigt (alt er relativt). Der er kun et at gøre fjern bladene der er angrebet af skæg-alger og giv planten noget gødning hvilket gør at planten "vokser" fra algen, nye skud er ikke sæligt udsatte for rødalger."

Blå-grønne algerBlå-grøn alge - (c) Kasper Hansen

Rasmus Hurup havde i sit akvarium et problem med blå-grønne alger som på ovenstående billede. Derfor ville han gerne vide hvorfor de opstår, og hvordan han får dem væk igen?

Til det svarede Jesper Christensen:

"Jeg har også prøvet at slås med det skidt. Jeg prøvede at ændre belysningsstyrken og -varigheden uden virkning. Jeg prøvede sågar at mørklægge akvariet i 4 døgn. Det hjalp faktisk - i 4 døgn, suk!

I Planteimporten fortalte de mig, at det sandsynligvis skyldtes for høj kvælstofkoncentration. Jeg besluttede mig for at sætte ind med en større offensiv: Først brugte jeg flere timer på manuelt at fjerne algerne fra hver enkelt blad, indtil jeg ikke orkede mere. Så skiftede jeg 1/3 af vandet og støvsugede samtidig bunden. Derefter puttede jeg en stor håndfuld hurtigtvoksende planter i akvariet.

Naturligvis kom blågrønalgerne hurtigt igen. Men jeg fortsatte ufortrødent. To gange om ugen fjernede jeg de nytilkomne alger, og hver uge skiftede jeg 1/3 af vandet (mod tidligere hver tredje uge). Efter ca. en måned var algerne væk, og de kom ikke igen."

Jacob Andersen tilføjer:

"Alger er natulige også i akvariet, men kønt er det ikke hvis algerne tager fuldstændig overhånd.
Alger forekommer gerne hvor forholdet mellem næringsstofferne N :P er ude af balance og ikke så meget pga af et for højt indhold af nitrat eller fosfat hvilket Line også gør opmærksom på i hendes artikel.
Alt for lavt nitrat indhold giver grundlag for blågrønne alger hvilket er naturens egen måde at regulere nitrat indholdet på, da blågrønne alger kan optage kvælsof fra den luft der er optaget i vandet. På den måde skabes der nitrat i vandet så planter og alger kan gro, dog er det ikke vejen frem i et lille lukket akvarie hvor belastningen vil blive alt for stor."

Michael Rasmussen har fjernet alle sine blå-grønne alger med medicin:

"1/2 pennecilinpille opløst i vand, og blågrønalgerne var væk i løbet af 3 dage i et 128L her hos mig.
Skal lige siges at nederste halvdel af akvariet var fyldt med javamos og øverste halvdel med hornblad, så der var nok hurtigvoksende planter til at bruge nitraten fra under 10 stk 5cm. killifisk. Og jeg så nyklækkede unger mindre end 14 dage efter, så det lader ikke til at genere fiskene. "

Til det at bruge medicin i akvariet har Jesper Christensen følgende advarsel:

"Eftersom blågrønalgerne er bakterier, kan de bekæmpes med antibiotika, hvis man ingen moralske skrupler har. En kollega til mig har med stort held udryddet dem med tetracyklin (receptpligtigt). Selv har jeg to indvendinger mod det: For det første er der nogle menneskesygdomme, der kun kan behandles med antibiotika, og hver gang man kommer i kontakt med det, er der risko for overfølsomhed, og for at bakterier udvikler resistens. Det er pokkers dumt at sætte en mulighed for at blive behandlet for en livstruende sygdom over styr på grund af dovenskab med akvariet. For det andet synes jeg, at det er lidt af en falliterklæring. Algerne kommer ikke ud af ingenting, men hvis forholdene i akvariet er gode for dem, skal de nok finde vej. Det eneste holdbare løsning er at sørge for at forholdende ikke er gode for dem."

Kan man tilsætte noget mere naturligt i akvariet for at fjerne og forebygge blå-grønne alger?

Til det spørgsmål svarende Jacob Andersen:

Der ikke noget mirakelmiddel (antibiotika undtaget).
De første mange år jeg havde akvarium, dengang hvor "gammelt akvarievand" var godt, kom der blågrønne alger på planter og bundlag og væksten af grønalger aftog kraftigt. De blågrønne alger blev suget op med en hævert og nyt vand blev tilført hvilket foregik over nogle dage. Resultatet var at grønalgerne groede eksplosivt og de blågrønne alger forsvandt indtil problemet kom tilbage.
Vandværksvand har et naturligt indhold af nitrat og jævne vandskift vil sikre en tilstrækklig plantevækst så blågrønne alger holdes nede. At hælde nitrat-gødning i akvariet for at fjerne blågrønne alger er sjældent nogen god løsning, med mindre der er en overdådig plantevækst.

Øvrige råd

Der er mange husråd og nogle er ikke så ring’ endda:
Man tager lidt hø. [Fra velunderrettet kilde oplyses det at halm, især BYGHALM skulle være det bedste].

Du kommer det i vandet og lader det trække et par dage.

Der danner sig millioner af infusorier (AS red: Mikroskobiske dyr) i det vand, men om det er dem, der bekæmper algerne er uvist. Under alle omstændigheder siges det at hjælpe. Bygkorn kan bruges i stedet for hø eller halm.

Tørvefiltreret vand vil give en pH som hæmmer algevæksten. Hvis din pH er for høj, så nedsæt den langsomt.

Eksempler på algeædende fisk/dyr du kan have i akvariet:

Bemærk at de fleste fisk kun vil spise grønalger.Black molly - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/Sejlfinne molly - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/Otocinclus - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/Ancistrus sp. - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/Siamesisk algeæder / Crossocheilus siamensisFarlowella - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/Amano rejeMysteriesnegl - © Johnny Jensen - Eksternt link http://www.akvariefoto.dk/

Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Kilde: Control of Algae in Freshwater Aquaria. Bulletin No. 3 Ukendt forfatter Alle oplysninger bringes UDEN ANSVAR for @kva-net. Oprindelige artikel fundet på DDAS. Udgået medio september 99. Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvariumblad Eksternt link www.akva-net.dk

Du kan også læse denne engelske artikel om identifikation af din alge: Algae