Temperatur

Forfatter: Esben Sebastian Karlsson
Oprettet: 24/03-2008 24/03-2008
Sidst redigeret: 16/04-2008 16/04-2008
Oprettet under: Saltvand - Vandpleje og kemi
 DelEt ofte stillet spørgsmål er, hvor varmt skal vandet være i mit akvarium? Da vi i saltvandshobbyen ofte blander fisk fra forskellige steder i verden er temperaturen også forskelligt.

Temperaturen er en af de fysiske parametre som vi mennesker har mulighed for at have indflydelse på i akvariet. Selvom at andre parametre er som de skal være og temperaturen ikke er, ja så har vi ikke en optimal trivsel for fisk, koraller, invertebrater, bakterier mv. Temperaturen skal dog altid ligge på minimum 22 grader og helst ikke højere end 27 grader. Ifølge Julian Sprung er det mest optimalt at holde sin temperatur mellem 23-25 grader, da der så ikke sker det store ved at temperaturen falder eller stiger et par grader i løbet af døgnet. Det vil nok undre nogen, hvorfor at temperaturen ikke må være højere, da dem der har dykket i tropefiske farvande ved at nogle koralrev er mellem 28-32 grader farve i flere måneder af gangen, og koraller og fisk trives med stor velbehag her. Men det er anderledes i et lukket system, da man ikke har samme mulighed for at have kontrol over andre parametre som spiller ind. Derfor har korallerne ikke samme tolerance.

Hvilken indvirkning har temperaturen?

Det er især fiskene som blive påvirket af for store svinger i akvariet, da dette er kan medfører stress hos fiskene og sygdommen Cryptocaryon irritans, også kaldet Saltvands Ich. Flere koraller tåler ikke alt for godt en temperatur på over 25 grader. Her kan bla. nævnes koraller som Galazea og Dendrophyllia, jo mindre at de har stået i akvariet længe og har stille og rolig har vendt sig til en højere temperatur.

Når at temperaturen stiger sker der oftest noget som de fleste vil se frem til, nemlig at fisk, koraller mv. yngler. Dette er for så vidt også iorden, hvis at det er fiskene der yngler. Men hvis at det er koraller og forskellige invertebrater som der yngler i et væk, så kan det være svært at styre og man vil muligvis belaste sit akvarium så hårdt at filteret ikke kan følge med, hvilket kan medføre totalt død for akvariet, da akvariet simpelhen bliver direkte forgiftet samt mangel på ilt. Ved at f.eks. temperaturen stiger fra 26-29 grader vil der være 6% mindre ilt i akvariet, dette lyder ikke af meget, hvilket det heller ikke, men der sker andre ting, når at temperaturen stiger, nemlig at det også har sin indvirkning på stofskiftet hos akvariets beboere, hvilket kan give forhøjet åndedræt. Det er om natten at der sker den helt store indvirkning, da lyset er slukket, da der er ingen fotosyntese til at supplere op af ilten. Får man dette problem kan man med fordel have en køler og god cirkulation i overfladen til at skabe fornyet ilt i akvariet. Nogle tilsætter også direkte oxygen fra flaske i akvariet.


Tridacna gigas © Eksternt link www.starfish.ch


Entacmaea quadricolor © Eksternt link www.starfish.ch

Det er dog ikke en sikker grund til at der ikke vil ske formering. Både anemoner som Entacmaea quadricolor og muslinger som Tridacna gigas kan sagtens finde på at yngle ved lavere temperatur, da der ofte også er andre ting som spiller ind for at de yngler som f.eks. belysningen. Men man kan holde masseformeringen nede ved lavere temperatur.

Nogle koraller er mere følsomme end andre. Men rent faktisk man være ude for at flere af sine koraller, især stenkoraller, kan gå hen og blive hvide og gå hen at dø ved en temperaturforhøjning på kun 1-2 grader over nogle få dage. I naturen ser man også dette fænom. Selv steder, hvor at temperaturen kun er stigende i 7-10 dage om året begynder korallerne at tage skade af dette. De bliver så genopbygget resten af året, men så heldig er vi ikke altid i vores akvarier.

De bakteriesygdomme som oftest angriber og skader vores koraller, formere sig også i stigende grad ved hvor høj temperatur, hvilken kan være katastrofalt for vores koraller. Faktisk har man ( Ben-Haim og Rosenberg ) prøvet at lave et eksperiment på dette. Man tilførte bakterier til et akvarium med fragmenter, hvor at temperaturen var mellem 20-25 grader. Efter 20 dage var der ingen bakteriesygdomme at spore hos koraller. For at samligne dette forsøg med en højere temperatur, lavede man samme eksperiment med en temperatur på 27-29 grader. Her blev alle fragmenterne syge og gik hen og døde af det.

Hvordan kan jeg holde øje med temperaturen?

Der findes et hav af forskellige varmelegemer, og her kan det godt betale sig ikke at spare og købe sig et varmelegeme i en ordentlig kvalitet, så ens temperatur ikke stiger over det tilladte. Her kan f.eks. nævnes varmelegeme fra Aquarium System som heller ikke kan gå i stykker.Flere bruger også en ekstra termostat, og dem som bruger det lidt dyrere udstyr som f.eks. IKS computeren har sikret sig temmelig godt mod at varmelegemet bliver slået fra, såfremt temperaturen bliver før høj.Den dag i dag findes der også Hqi lamper som slukkes automatisk, hvis at temperaturen bliver for høj. Dette kan man dog gøre til alle lamper, såfremt at man sætter en ekstren termostat på stikket til lampen.

Hvad kan jeg gøre for at sænke temperaturen?

De fleste saltvandsakvarier har meget lys over akvariet, hvilket vil hæve temperaturen, især i sommermånederne. Men også afskummere, kalkreaktorer, pumper mv. som er i sumpen eller i akvariet afgiver en del varme, så derfor er mange nødt til at få en eller anden form for kølesystem på deres akvarium.

I mindre akvarier er der nogle der nøjes med at putte lidt isterninger i om morgenen for at holde temperaturen nede. Men dette skal man så huske hver gang. Et godt starterakvarium som f.eks. RedSea Max akvariet er der indbygget blæser til at holde temperaturen nede.Nu hvor at vi er ved blæsere kan man købe blæsere eller selv lave en computerblæser som lufter overflade vandet, dette kan sænke temperaturen et par grader. Men har man et større akvarium og man skal have kølet dette ned, vil jeg tilråde at man køber sig en køler. Denne fylder dog en del og er ikke særlig køn, så den skal helst kunne gemmes væk i et skab.Firmaet Woha laver bla. i deres sumpe, det der hedder svampekøling. Dvs. at der er en sprinkler som kører rundt hele tiden og sprøjter vandet udover svampen i sumpen. Dette afkøler også vandet.

Der er selvfølgelig også den passive mulighed som er noget billigere i drift, nemlig at man stiller akvariet i et køligt rum og ikke direkte i solen. Jeg har set større akvarier, hvor at en 500 l. filtertank var gravet ned i haven, for at kunne køle akvariet ned på denne måde.

Som konklusion på denne artikel vil jeg tilføje, at man i det store hele hellere skal have en lidt lavere temperatur, hvis at ens akvarium er i farezonen for at temperaturen kan stige til tider.

Esben 2008

Kilde:
The Reef Aquarium, Science, Art, and Technology - J. Charles Delbeek & Julian Sprung