Jeg har rød wagtail sværddrager og rød lyrehale sværddragere samt neon sværddragere.
Alle har ynglet fint i år.