Balantiocheilos melanopterus


Generel beskrivelse
Arten er på IUCNs røde liste over udryddelsestruede dyr http://www.iucnredlist.org/search/details.php?species=2529

Melanopterus betyder med sorte finner
Yngleadfærd
Yngelpleje
Meget vanskelig at få til at yngle i fangenskab.

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger Emil.B-M (Inaktiv)
Bruger Yder (Inaktiv)
Bruger debut1066 (Inaktiv)
Info
Type
Ferskvand, Barbe

Handelsnavn
Balihaj, Sølvhaj

Verdensdel
Asien

Videnskablig beskrevet
Bleeker, 1851

Adfærd
Trods sin store størrelse er den meget fredelig og kan gå i et selskabsakvarie med andre fredelige fisk. Men bedst med aflange akvarier, så fisken kan strække ud.

Familie
Cyprinidae

Biologi
Ægspreder.

Udseende
Farver
Blanke skinnende sølvskæl. Finnerne er gullige/sølv med tydlige sorte kanter. Halefinnen er tvedelt.

Form
Lang krop.

Kønsforskel
Ingen ydre, men i leg er hunnen oftest kraftigere end hannen

Størrelse
Op til 45 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
6.0

Max. pH
8.0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Kraftig

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
Akvariet skal være overdækket - fisken kan hoppe. Når den er i en stor flok kræver den ikke nogle dekorationer, er det en lille flok vil den gerne have bevoksning at svømme i mellem da den så føler sig mere tryg.

Biotop
Lever i vandløb i Borneo, Sumatra, Thailand, Malaka-halvøen.

Min. akvarie
900

Foder
Foder:
 • Levende og frosne myggelarver
 • dafnier
 • mysis. Også gerne flagefoder
 • som dog ikke benyttes som hovedfoder.
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Maria Emmer Opdateret af Carsten From d. 9/3-16

  Udskrift venlig version