Ameca splendens


Generel beskrivelse
Er på IUCNs Redlist over truede arter. Arten menes at være helt udryddet i sit naturlige habitat på grund af ødelæggelse af deres naturlige levesteder samt faunaforurening, hvilket også er tilfældet for mange andre goodeider. A. splendens kan have en tendens til at bide i andre fisk finner. Denne fisk er meget hårdfør og en af de nemmeste goodeider
Yngleadfærd
Drægtighed
8 uger hvor efter hunnen føder 40-50 unger

Førstegangs opdræt i DK
Er opdrættet

Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Ferskvand, Tandkarper - ungefødende

Handelsnavn
Sommerfuglegoodeide. Dog kaldes den normalt sit latinske navn Ameca splendens

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Miller og Fitzsimons 1971

Adfærd
Meget fredelig over for andre fisk. Kan dog finde på at jage artsfæller.

Familie
Goodeidae

Biologi
En så kaldt ægte levende fødende. Det vil sige at fiske ungerne inde i moderen bliver forsynet med næring fra moderen ved hjælp af en navlestreng. A. splendens er med andre ord vivipar.

Udseende
Farver
Kroppen er grå-grøn på rygsiden og violet sølv-hvid på bugsiden. Skællene over midterlinien er mørkere og har regnbueskær. Langs den nedre del af hale roden løber en enkelt række mørke skæl.

Form
Kropsformen minder meget om de fleste andre goodeider. Se eventuelt også billederne.

Kønsforskel
Først og fremmest er der et lille hak i hannens gatfinne som bruges til befrugtningen af hunnen. Desuden har hannen et sort bredt bånd løbende fra gællelåget til haleroden samt et lodret gult eller hvidt bånd på halefinnen. Derudover er der som for omtalt også en lille størrelses forskel.

Størrelse
Hunnen bliver ca 10cm, mens hannen bliver lidt mindre.

Optimale Forhold
Min. temperatur
10

Max. temperatur
30

Min. pH
6,0

Max. pH
8,0

Min. dH
9

Max. dH
19

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Behøver et rimeligt stort akvarium. Ikke mindre end ca. 100 liter. Der skal være masser af god svømmeplads og gerne en rimelig beplantning. En god portion flydeplanter vil være godt for ynglen at gemme sig i.

Biotop
Lever i floder i Mexico. Disse floder er i den tørre tid kun meget lave og bliver nogle gange til små aflange søer. I den mere regnfulde årstid bliver floderne større og meget mere kraftfulde. A. splendens lever altså under meget svingende forhold både i hvad angår temperatur og vand værdier.

Min. akvarie
150

Foder
Foder:
  • Skal have meget grøntfoder
  • men tager alt flagefoder
  • lidt frostfoder vil også være en god ide. Dog ikke røde myggelarver. Spiser store mængder føde.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Gorm P. Jørgensen

    Udskrift venlig version