Macrobrachium lanchesteri

Billeder

Ny"født" unge.

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Denne reje ses i handelen navngivet som Alge reje, Ghost shrimp, Glass shrimp, Riceland Prawn oa. Andre arter sælges også under nogle af disse navne.

Rejen sælges som spisereje på markeder i dens hjemlande.
Yngleadfærd
Yngelpleje
Ungerne lever deres første tid som fritsvømmende larver med flere forvandlinger undervejs. Fra det øjeblik ungerne er klækket, skal lyset forblive tændt indtil de forvandler sig til kravlende rejer. Efter 4 dage forvandler larverne sig første gang, og kan nu fodres med nyklækkede Artemia. After ca. 4 uger forvandler de sig til deres endelige form.

Drægtighed
Klækketid 20-25 dage.

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger KGP (Inaktiv)
Bruger Runner (Inaktiv)
Bruger beerejer (Inaktiv)
Bruger Hugo
Info
Type
Ferskvand, Rejer

Handelsnavn
Glas reje, Ghost Shrimp

Videnskablig beskrevet
(De Man, 1911)

Familie
Palaemonidae

Biologi
Hunnen bærer de 50-200 befrugtede æg under bagkroppen, indtil de klækker.

Udseende
Farver
Transparent krop med sorte/mørke aftegninger.

Form
Rejeformet.

Kønsforskel
Hannen har forlængede kraftigere klosakse og er slankere i kropsformen.

Størrelse
10 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
26

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
25

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Tætte plantetykninger samt sten og rødder, så hver reje kan få en hule.

Biotop
Lever blandt andet i rismarker.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • Altædende. Tager også fiskeunger
  • små fisk og rejer
  • hvis de kan fange dem.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Bo Christensen

    Udskrift venlig version