Gobiopterus chuno

Billeder


Generel beskrivelse
De kan være svære at holde i live. Bliver formodentlig ikke mere end omkring 1 år gamle
Yngleadfærd
Info
Type
Ferskvand, Gobi, kutling og grundling

Handelsnavn
Glas Gobi

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
(Hamilton, 1822)

Adfærd
Fredelig. Fisken holdes i et artsakvarie eller sammen med andre små fisk

Familie
Gobiidae

Biologi
Æglægger

Udseende
Farver
Farveløs transperant

Form
Aflang med stort hovede

Størrelse
2,5 - 3 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
26

Min. pH
6,0

Max. pH
7,0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
Gerne planter og trærødder til at danne skjulesteder

Biotop
Langsomflydende vandløb, floder og flodmundinger. Findes også i sumpe og stillestående vandområder. Kan i flodmundingerne findes i brakvand

Min. akvarie
50

Foder
Foder:
  • Lever i naturen af dyreplankton
  • så den skal nok have lignende småt foder i akvariet
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Bo Christensen

    Udskrift venlig version