Rhinogobius brunneus

Billeder

(c) Johnny Jensen - Akvariefoto.dk

Varianter
I naturen findes flere forskellige typer, som er forskellige i form, farver og levemåde
Generel beskrivelse
Subtropisk art som ikke skal have det for varmt
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannen udvælger/graver en hule og en hun lokkes til. Æggene afsættes på en fast overflade og passes af hannen indtil de klækker

Yngelpleje
Ungerne, som vokser hurtigt, tager fra starten af nyklækkede Artemia

Info
Type
Ferskvand, Gobi, kutling og grundling

Verdensdel
Asien.

Videnskablig beskrevet
(Temminck & Schlegel, 1845)

Adfærd
Kan finde på at nappe efter andre fisk

Familie
Gobiidae

Biologi
Æglæggende huleleger

Udseende
Form
Aflang torpedoformet krop med stort hovede. Bugfinnerne bruges som en sugekop, så de kan sidde fast på lodrette flader

Kønsforskel
Hannens hovede og mund er større og kraftigere. Han er mere farverig op her en større rygfinne

Størrelse
Op til 10 cm.

Varianter
I naturen findes flere forskellige typer, som er forskellige i form, farver og levemåde

Optimale Forhold
Min. temperatur
16

Max. temperatur
20

Min. pH
7,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Sten og trærødder og sandbund de kan grave huler i. Sørg for at stenene er placeret før bundlaget er kommet i, da specielt hannerne graver meget

Biotop
Floder og søer. Unge fisk søger ud i kystnære havområder

Min. akvarie
150

Foder
Foder:
  • Vil meget gerne have levende foder som myggelarver
  • Dafnier og lignende. Tager også det samme som frostfoder samt Mysis
  • Artemia osv. Spiser ikke flagefoder
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Bo Christensen

    Udskrift venlig version