Brycinus longipinnis

Billeder

(c) Johnny Jensen - Akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
Brycinus longipinnis er en af de få afrikanske karpelaks som til tider indføres.

Er sart overfor dårlig vandkvalitet, det er derfor vigtigt med hyppige delvise vandskift. Bør kun holdes i rummelige akvarier med god svømmeplads.

Artsnavnet longipinnis betyder med lange finner.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Opdrættes i blødt surt vand. Sollys siges at være fremmende for leg. Æggene afsættes frit og synker mod bunden. Forældrefiskene fjernes efter leg.

Yngelpleje
Vanskelig at opdrætte.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet

Info
Type
Ferskvand, Afrikanske tetra

Verdensdel
Afrika

Videnskablig beskrevet
(Günther, 1864)

Adfærd
Fredelig og meget aktiv art.

Familie
Alestiidae

Biologi
Æglægger.

Udseende
Farver
Kroppen sølvskinnende med et gyldent skær. Fra halefinnen og ind til under fedtfinnen er kort sort længdebånd. Øjets øverste del rødt.

Form
Langstrakt og lidt højrygget kropsform. Gatfinnen længere end rygfinnen. Har fedtfinne.

Kønsforskel
Hannen størst og kraftigst. Ældre hanner har forlængede stråler i rygfinnen.

Størrelse
Han: 12 cm - Hun: 12 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
27

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
1

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Lav

Niveau
Øvre zone

Dekoration
Trives bedst i dunkelt akvarie med god svømmeplads. Der indrettes med flydeplanter og et mørkt bundlag. Vigtigt med et tætsluttende dækglas da Brycinus longipinnis er en ivrig springer.

Min. akvarie
200

Foder
Foder:
  • Tager alle former for levende
  • frost og tørfoder. Insektfoder er fremmende for leg. Har også behov for vegetabilsk føde.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version