Microctenopoma ansorgii

Billeder


Varianter
Der findes andre varianter af orange buskfisk bla en som er mørkere i grund farven med lodrette lyse skriber.
Generel beskrivelse
Fisken kan være slem til at gemme sig plantetykningerne. den vil kun sjælnt komme ud i det frie vand hvor man ordenligt at kan se den. det er en forholdsvis nem buskfisk da den ikke kræver et særligt stort akvarie (lidt over 100L er nok) og ikke spiser alt i akvariet på samme måde som mange af deres noget større slægtninge gør.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Legen kan sættes i gang ved pH lidt over 6 og en hårdhed mellem 3-6 samt en høj temperatur på omkring 27-28 grader.

Yngelpleje
Ungerne kan opfodres med nyklækket artemia

Førstegangs opdræt i DK
Peter Kirchhoff, 1984

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger bimmer
Bruger 275o (Inaktiv)
Info
Type
Ferskvand, Buskfisk

Handelsnavn
Orange buskfisk

Verdensdel
Afrika

Videnskablig beskrevet
Boulenger, 1912

Adfærd
Hannerne kan indbyrdes være aggresive, men ellers er det en rolig fisk.

Familie
Anabantidae

Biologi
Skumredebygger

Udseende
Farver
Fisken er mørkebrun på ryggen og orange gul på bugen. der findes en række utydelige lodrette sort-blå streger henover kroppen.

Form
Langstrakt, lav krop, med lang gat- og rygrinne.

Kønsforskel
Hannens gat og rygfinne er spidsere. hannernes finner er lysere end hunnens og kan have nogle hvide pletter. samtidig bliver hannerne mere faverig omkring legen.

Størrelse
7-8 cm. for både hanner og hunner

Varianter
Der findes andre varianter af orange buskfisk bla en som er mørkere i grund farven med lodrette lyse skriber.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
27

Min. pH
6,5

Max. pH
7,5

Min. dH
3

Max. dH
18

Cirkulation
Meget svag

Belysning
Lav

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Orange buskfisk skal have nogle gode plantetykninger og flydeplanter som skaber skygge hvori fisken kan stå og gemme sig. den vil også nyde nogle trærødder og sten som også kan bruges som skyggefulde gemmesteder.

Biotop
I lavt vand med en god beplantning. lever i søer og vandløb med meget svag strøm.

Min. akvarie
200

Foder
Foder:
  • Mindre levende foder som for eksmepel dafnier og små fisk
  • frost foder
  • vil også acceptere flagefoder. det er dog nødvendigt at levende foder indgår i fiskens foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Gorm Jørgensen

    Udskrift venlig version