Ctenopoma muriei

Billeder


Varianter
Der findes en række naturlige varianter som kan variere efter fangsted.
Generel beskrivelse
Holdes bedst i et artsakvarium på ca. 50-75ltr. Fisken er ikke svær at holde, men middel svær at få i opdrætte. helt sikkert en spændende fisk.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Efter legen stiger æggene op til overfladen hvor de hverken passes eller efterstræbes af forældrene. efter endt leg vil det være smart at fjerne æggene eller forældrene.

Yngelpleje
Fodres de første dage med infusrier. derefter kan man gå over til artemia

Drægtighed
Æggene klækker efter 24 timer og er fritsvømmende efter 2-3 døgn.

Info
Type
Ferskvand, Buskfisk

Handelsnavn
Nilbuskfisk

Verdensdel
Afrika

Videnskablig beskrevet
Boulenger, 1906

Adfærd
Fredelig så længe fisken ikke går med fisk som er så små at de kan opfattes som foder.

Familie
Anabantidae

Biologi
Æglæggende, fritlegende.

Udseende
Farver
Grundfarven er beige til gylden gul med brune uregelmæssige pletter samt en sort oval plet på haleroden. finnerne kan være lidt gullige.

Form
Langstrækt kraftig krop.

Kønsforskel
Hannerne har torne på gællelågene, men ellers er der ikke forskel på han og hun.

Størrelse
Han: 7 cm. - Hun: 9 cm.

Varianter
Der findes en række naturlige varianter som kan variere efter fangsted.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
6,0

Max. pH
7,5

Min. dH
5

Max. dH
10

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Denne fisk vil have det godt i et mindre akvarie (minimum ca. 50-60 liter) med en god beplantning og måske nogle rødder som gemmesteder.

Biotop
I Nilbuskfisken udbredelses område lever den som mange andre labyrintfisk og buskfisk, på lavt, varmt og mudret vand gerne med en del planter. Disse områder findes i flodernes stillestående områder, kanaler, søer og damme.

Min. akvarie
100

Foder
Foder:
  • Levende foder og frost foder skal udgøre hovedelen af fodret. kan dog tilvænnes til tørfoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Gorm Jørgensen

    Udskrift venlig version