Apistogramma eunotus

Billeder

Apistogramma eunotus hun

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Eunotus kommer fra Sydamerika, fra Peru nærmere betegnet, Rio Ucayl.

Apistogramma eunotus elsker levende foder, fx vandnymfer, vandbænkebider, røde myggelarver, dafnier, Cyclops, og lignende. Frostfoder er også et yderst godt foder til disse fisk, og fx røde myggelarver er en af fiskene foretrukne foder.

Hunnen kan lægge helt op til 80 æg pr. kuld, og hunnen passer unger og hannen passer det ydre revir, og sørger for at ingen fjender nærmer sig hulen. Derfor er disse fisk aggressive i yngleperioden.

De er hulelegere, og æggene bliver oftest gydet i en lille hule, på en rod eller en sten.

Den første videnskabelige beskrivelse af disse fisk blev lavet af Kullander i 1981.

Denne art er en af de højryggede dværgcichlider, der har givet den dens navn.

Man finder dem højst sandsynligt i bundzonen eller mellemzonen af akvariet. I naturen lever de i små floder og vandløb.

Hunnen er citrongul og har sorte aftennger.

Denne art kan findes i klart, hvidt og sort vand, hvilket er en sjældenhed. Dette skyldes fiskens store evne til at tilpasse sig forholdene.
Yngleadfærd
Brugere der har opdrættet denne art
Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Udseende
Optimale Forhold
Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Mona Beck

Udskrift venlig version