Tropheus sp. "mpimbwe"

Billeder

Tropheus sp. Mpimbwe

Vis alle billeder

Varianter
Msalaba (Red cheek) fanges ved Cape Mpimbwe og Korongwe (Yellow cheek) nær Korongwe.
Generel beskrivelse
Farverne er stærkest på de individer som lever nærmast det kærneområde, hvor de fanges, og bliver mattere jo længere nord og syd man kommer. De lever i store stimer og går endda samman med visse Petrochromis-arter. De lever blandt klipper i brændingszoonen.

Foder:
Tropheus lever af Aufwuchs som de bider af klipperne. I visse tilfælde kan de æde andre arters æg.

I akvariet:
Minimum for disse Tropheus er 375 liter og de skal holdes i store grupper (ikke mindre end 15 stk. kan anbefales). God cirkulation og filtrering er alfa og omega for at lykkes med Tropheus. De skal fodres med kraftig rejemix, hvorefter de hurtigt går i leg. Det siges at denne Tropheus er den største af alle Tropheus-arter i Tanganyikasøen og også en af de mest aggresive, men har du chancen for at få en af disse dejlige Tropheusar så tøv ikkee. De er noget af det dejligste man kan have fra Tanganyika.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Hannen holder et lille revir og legen foregår som sædvanligt for Tropheus. Den er en maternal mundruger, og hunnen bærer æggene i ca. 3-4 uger, hvorefter ynglen slippes ud i brændingszonen blandt klippeskær, hvor de æder alger og kan søge skjul fra predatorer.

Antal unger
10-20

Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Algeæder

Handelsnavn
Red Cheek, Yellow Cheek

Adfærd
Rolig

Udseende
Størrelse han
15

Størrelse hun
15

Varianter
Msalaba (Red cheek) fanges ved Cape Mpimbwe og Korongwe (Yellow cheek) nær Korongwe.

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
8.3

Min. akvarie
325

Holdes bedst som
flok

Foder
Foder:
  • Alger
  • Rejemix
  • Spirulinaflager
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Carl Eklind

    Udskrift venlig version