Xenotilapia sp. "papilio sunflower"

Billeder

Xenotilapia sp. "Papilio Sunflower" Chituta

Vis alle billeder

Varianter
Findes på en strækning fra Chituta i Zambia til Mpimbwe i Tanzania
Generel beskrivelse
Xenotilapia sp. "papilio sunflower" er nært beslægtet med X. papilio og X. sp. "katete", men adskiller sig fra disse to arter ved at have klare gule bugfinner uden markeringer.

X. sp. "papilio sunflower" findes på den dybere del af klippekysten, hvor den ernærer sig af de små krebsdyr og invertebrater, der findes i sedimentet der overalt dækker klipperne. Den ses aldrig i store stimer, men bevæger sig som voksen altid rundt parvis i faste par tæt på underlaget, eller i små grupper af ungfisk.

I akvariet kan X. sp. "papilio sunflower" kan godt være aggressiv mod artsfæller. Start med en lille gruppe og lad selv parrerne finde sammen. I et 325 liters akvarie er der plads til to par. X. sp. "papilio sunflower" kan fint holdes sammem med andre Xenotilapia, bare man undgår andre bi-parentale arter, da disse ses som konkurrenter. Akvariet indrettes med stenopbygninger, der ind imellem brydes af noget sandbund.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
X. sp. "papilio sunflower" er en bi-parental mundruger, dvs. at hannen og hunnen begger deltager i mundrugningen. Parret forvarer et territorum på toppen af en klippe og hunnen mundruger de første 9-13 dage, hvorefter hannen tager over i resten af mundrugningsperioden, der normalt ialt varer 3 uger. Kuldene er forholdvis små og tæller sjældent mere end 15 unger. Efter ungerne er sluppet ud første gang, fortsætter begge forældre med at tage ungerne ind vetegn på fared , flere uger efter.

Antal unger
15

Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Sandcichlider

Videnskablig beskrevet
Ikke videnskabeligt beskrevet

Udseende
Størrelse han
8

Størrelse hun
8

Varianter
Findes på en strækning fra Chituta i Zambia til Mpimbwe i Tanzania

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
9.3

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version