Apistogramma sp. "tucurui"


Generel beskrivelse
Denne art kommer fra Rio-tapajos.

Den findes ikke i handelen mange steder. Den er dog ikke svær at holde i akvariet. Den er fredelig overfor andre fisk, men kan godt være hidsig overfor hanner af samme art.

Akvariet bør være godt beplantet, der bør være mange skjulesteder, og der bør ikke være alt for agressive fisk.

Hannerne har længere finner end hunnerne, og de har også forskellige farver. Hannen er gul, med et blåt skær, og hunnen er kun gul i yngleperioderne, ellers er hunnen grå.'

Denne art lægger æg, det vides ikke om denne art endnu er opdrættet nogen steder.

De lever i et område hvor en dæmning er under opførelse, hvilket har været et stort diskutionsemne, om hvorvidt dette påvirker artens beståen, og langt de fleste er nu af den opfattelse, at de er udbredt over et så stort område, at det ikke har nogen større betydning.
Yngleadfærd
Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Udseende
Størrelse han
6

Størrelse hun
6

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
25

Min. pH
6.5

Max. pH
7.2

Min. akvarie
85

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Muslinger
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Røde)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Mona Beck

  Udskrift venlig version