Apistogramma amoenum


Generel beskrivelse
Denne art lever i det sydlige Brasilien, Uruguay og Argentine.

Denne fisk er meget sky og svær at fange. Hannerne har ingen forlængede stråler i ryg og halefinne. De har dog brede bugfinner, og disse er nogle gange en smule forlængede i de første finnestråler.

Denne fisk er godt camoufleret der hvor den lever, og når dette kombineres med dens skyhed, bliver den nærmest umulig at fange.

Hunnerne er gule i yngleperioden med et skakbrætmønster på siden.
Hunnen bruger sin kropsfarve til at kommunikere med både ungerne og hannen under yngleperioden.

Hannernes markeringer bliver meget tydelige når de slås. Hunnerne kræver også territorier, specielt i yngleperioderne.

Denne får max 100 unger pr. kuld, og disse er fritsvømmende efter 8-9 dage. Hunnen vil, når ungerne er i larvestadiet flytte dem nogle gange. Hunnen er meget beskyttende overfor ynglen, og hannen får ikke engang lov til at komme tæt på ynglen. Disse kan fodres op med artemia.

Denne art er ikke særligt agressiv, men bliver stresset og de vil jage hinanden hvis akvariet er for småt.

De har 7-8 tværbånd på kroppen, og deres hoved er meget mørkt. Næsten sort. Selve kroppen har et netmønster. Rygfinnens bagerste finnestråler er forlængede. De har en halerodplet. Det er meget nemt at kende forskel på hanner og hunner ved hjælp af farveintensitet og størrelse samt finneforlængelser.

Hver han kræver flere hunner, gerne mange.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
De er hulelegere, og hunnen vælger hulen, hvorefter hun lokker hannen derhen.

Antal unger
100

Info
Type
Cichlider, Syd Amerika - Apistogramma

Udseende
Størrelse han
8

Størrelse hun
4

Optimale Forhold
Min. temperatur
22

Max. temperatur
25

Min. pH
6.5

Max. pH
7.2

Min. akvarie
85

Foder
Foder:
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Levende føde
 • Muslinger
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Røde)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Mona Beck

  Udskrift venlig version