Hypancistrus sp. L401, Alenquer


Generel beskrivelse
Denne art blev indført for nogle år siden som 333 "New Alenquer" og er siden blevet solgt som 333. Den har i 2007 fået eget L-nr. Den kan let forveksles med 333 fra Rio Xingu, og man bør være opmærksom på dette ved opdræt, så man ikke ved et uheld kommer til at krydse disse arter.

Forventet levetid: ca. 12 år
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Huleleger, hunnerne lægger 30-80 æg, afhængig af hendes størrelse. Hannen vogter æggene indtil fritsvømmende yngel. Æggene klækker efter ca. 6 dage, og blommesækken rækker til omkr. 10 dage efter klækning. Ynglens første føde kan bestå af nyklækkede Artemia eller finthakkede frosne Artemia/rejer, som supplement kan gives granulat og mallepiller

Førstegangs opdræt i DK
Uoplyst

Info
Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Datz, 12/2005

Region
Brasilien.

Adfærd
Fredelig over for andre fisk, men territorial over for egen art, frem for alt mellem hannerne. De er noget sky, men kommer altid frem, når der fodres

Familie
Loricariidae

Biologi
Æglægger

Udseende
Farver
Variabel art, som normalt har en gråhvid grundfarve med mørkeblå til sorte streger over hele kroppen, isolerede spredte lyse pletter i mønsteret, finner i de samme farver med tværgående streger

Form
Høj, stump forkrop, afrundet hoved med øjne, der ligger længere tilbage, og med brede brystfinner

Kønsforskel
Ved kønsmodenhed får hannen kraftigere og længere odontoder på først brystfinnestråle og ved gællerne. Set ovenfra er hannens hoved bredere og kraftigere sml. med hunnens mere regelmæssige form. Hvis man sammenligner lige store eksemplarer, er hunnen bredere lige bag ved hovedet

Størrelse
Ca. 15 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
25 gr.

Max. temperatur
30 gr.

Min. pH
6.0

Max. pH
7.5

Min. dH
2

Max. dH
15

Cirkulation
Medium til kraftig

Belysning
Svag til medium

Niveau
Bundzone

Dekoration
Sand eller fint grus som bundsubstrat og med runde eller flade sten, der danner huler. Små keramiske rør eller huler lavet af skifer virker som legeplads og gemmested. Sørg for en god vandcirkulation, hvilket også forbedrer iltningen i vandet - meget vigtigt for denne art

Biotop
Vandløb med medium til stærk strøm. Ofte ingen planter

Min. akvarie
150 l.

Foder
Foder:
  • Carnivore. De foretrækker småt foder som Cyklops og Artemia
  • som sammen med fint granuleret tørfoder og mallepiller er en god diæt. De spiser ikke alger i akvariet
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Johnny Albrecht, november 2009

    Udskrift venlig version