Geophagus sveni

Billeder


Generel beskrivelse
Arten søger føde på den for jordspisere velkendte måde, hvor fisken tager en portion bundlag i munden og sier det ud gennem gællerne. Derved finder fisken de fødeemner som er i sandet for eksempel insekter og orm. Bundlaget man vælger til denne art skal gerne være <2 mm i kornstørrelse, og det må ikke have skarpe kanter.
At fisken tager sit foder fra bunden, skal man tage hensyn til i valget af foder. Frostfoder som Artemia er et godt foder, men man kan også bruge forskellige typer af granulat foder, som typisk synker til bunds, hvor fisken tager det.
Yngleadfærd
Leg
Arten er ovophile mundruger, hvilket vil sige at hunnen, under legen, tager æggene i munden.

Info
Verdensdel
Sydamerika

Videnskablig beskrevet
Lucinda, Lucena & Assis, 2010.

Region
Mellemste del af Rio Tocantins i Brasilien.

Udseende
Kønsforskel
Kønsforskel er meget svær at se, men udvoksede hanner har tendens til en lille rød pandebule, og bliver lidt større end hunnerne. Det bedste er at bedømme køn ud fra adfærd, men det kræver nok noget øvelse.

Størrelse
20

Optimale Forhold
Min. pH
5

Max. pH
7

Biotop
Artens lever over en bund af sand, fint grus og småsten. På bunden kan findes nedfaldne grene og blade. Områder med blade er perfekte til de små unger, som kan finde trykhed i bunker af nedfaldne blade.

Foder
Foder:
  • Artemia i frost samt forvekslelige typer af granulat foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Tonny Brandt Andersen

    Udskrift venlig version